Daniel Setterwall, 2015-05-05

Så genererar IT- avdelningen mer affärsnytta

Den digitala teknikens framfart förändrar sätten vi arbetar på. Daniel Setterwall, affärsområdeschef på Dfind IT förklarar vad som krävs när IT-avdelningen och verksamheten kommer allt närmre ...
Läs mer →