Nshoma Bergkvist, 2016-05-20

Behöver svenska vara ett krav för ingenjörer?

För en yrkeskategori som till stor del arbetar med engelska som språk kan det verka konstigt att flytande svenska är ett krav i arbetsannonserna. Är arbetsgivarna för bekväma eller är det ett rimligt ...
Läs mer →