lifce-science-ulrika-marklund-sv.jpg

Egenskaperna som sätter fart på din karriär inom Life Science

2015-12-10

Från labbet till frontlinjen för affären. När Life Sience-området växer förändras expertens roll. Rekryteringsexperten Ulrica Marklund vet hur du sätter fart på din karriär.

Som rekryteringskonsult på Dfind Science & Engineering är Ulrica med i hela rekryteringsprocessen, från att tillsammans med kunden komma fram till vem de söker till att presentera en slutkandidat. Med åtta års erfarenhet av rekrytering och femton år av forskning i ryggen kan hon Life Science-branschen.

Större efterfrågan på bred kompetens

Sedan Ulrica disputerade i cell- och molekylärbiologi 1996 har det hänt en hel del i branschen.

– Den stora skillnaden är att det på den tiden var mer traditionella labbinriktade yrken som erbjöds. I dag finns det större möjligheter att kombinera en naturvetenskaplig specialistkompetens med andra kunskaper och därmed kunna använda den inom andra områden. Det finns en större efterfrågan på en helt annan bredd i kompetensen.

Det kan handla om kvalitet, validering och regulatoriska frågor, men även försäljning, patent eller, som för Ulrica själv, rekrytering. Att vara specialist på det man säljer, marknadsför eller tar fram patent för ger en trovärdighet och är ett kunnande som i dag efterfrågas i allt högre grad, menar Ulrica.

Lyft blicken och karriärplanera i tid

Att börja planera sin karriär innan den ens har börjat kan kännas främmande, men det kan vara klokt enligt Ulrica, som vid sidan av rekryteringen föreläser om karriärutveckling för doktorander och universitetsstudenter.

– Det viktigaste jag vill förmedla är att det finns så många möjligheter i dag och det är därför viktigt att höja blicken och se till hela sin kompetens, inte bara det specialområde man riktar in sig på. Personlighet, färdigheter och motivationsfaktorer utgör också en viktig del av ens kompetens. Komplettera din utbildning med generella grundläggande kurser, till exempel i företagsekonomi, kvalitetskontroll, patentjuridik eller annat som intresserar dig.

Att dessutom ta sig en rejäl funderare på vad du faktiskt vill, menar hon är klokt. Var passar jag bäst in och får användning av så mycket av mina kunskaper och styrkor som möjligt?

– Ju mer av mig och min kompetens som kommer till uttryck, desto bättre trivs och presterar jag i en roll, så det är en win-win för alla, säger Ulrica.

Egenskaperna som är viktiga på dagens arbetsmarknad:

Flexibilitet. Antalet konsulter i Life Science-branschen har ökat kraftigt under de senaste åren, en roll som ställer krav på flexibilitet i att kunna arbeta på olika platser och för olika arbetsgivare. Dessutom startar många nya mindre företag i Sverige i dag, där det kan förväntas att man kan hoppa in lite där det behövs och inte enbart arbeta med sitt specialområde.

Affärsmässighet. En generell trend, inte bara för Life Science, är att det ska finnas en affärsmässig medvetenhet i all verksamhet. Varenda medarbetare behöver vara medveten om att oavsett vilken uppgift man har i bolaget, så ska den bidra till affärsnyttan i och generera ett mervärde, antingen för det egna företaget eller kunden.

Öppenhet för det större perspektivet. Att kunna sätta sitt eget arbete, i till exempel en utvecklingskedja, i ett större perspektiv är viktigt. Det gäller att förstå hur ens egen lilla del kommer att gå igenom kommande processer, såsom regulatoriska krav och kvalitetssäkrad produktion, för att i slutändan vara inkomstbringande för företaget.

Kommentarer