Kunskaperna som efterfrågas mest inom IT

Kunskaperna som efterfrågas mest inom IT

2015-11-18

60 000 lediga tjänster inom IT-branschen är prognosen inför 2020. Jobb kommer det alltså att finnas – men var finns de och vad söker rekryterarna? David Näsström, rekryteringskonsult på Dfind IT ger sin syn på saken.

Som senior rekryteringskonsult på Dfind IT jobbar David med rekrytering till alla roller inom IT. Allt från systemutvecklare, support- och infrastrukturspecialister till projektledare och befattningar på ledningsnivå.

– Man kan säga att ju närmre den tekniska aspekten av IT-området du kommer, desto större är rekryteringsbehovet. Men generellt sett råder en klar kandidatbrist på hela marknaden.

En undersökning från IT & Telekomföretagen ger David kött på benen. Till år 2020 förväntas ett underskott på 60 000 personer om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Ökat behov av specialiserade frontend-utvecklare inom nya JavaScriptramverk

– Framför allt är det en generell brist på systemutvecklare, men just nu ser vi ett stort behov av mer specialiserade frontend-utvecklare inom de nya JavaScriptramverken. UX-och UI-designer, samt roller som fokuserar på användarvänlighet blir även allt viktigare för att få besökare att stanna på en sajt, säger David och fortsätter:

– Om jag skulle lyfta fram en bransch i tillväxt, skulle jag säga e-handel, och då framför allt mobil e-handel. Konsumenterna vågar nu shoppa mer online och betalningslösningarna är ofta smidigare i mobilen via BankID.

Mer Big Data kräver fler Data Engineers

Andra områden som växer menar David bland annat är Internet of Things; utvecklingen att maskiner, fordon, hushållsapparater och liknande kan kommunicera och interagera med varandra och sin omgivning.

Ett annat växande område är Big Data. Den enorma mängd data som samlas in behöver dessutom matematiktunga programmerare i form av Data Engineers, som kan utvinna den relevanta informationen.

Den digital transformationen kräver minskade avstånd mellan IT och övriga avdelningar

Inom infrastrukturområdet, där molntjänster blir vanligare, ställs nya krav på IT-säkerhet. David ser en trend i att minska avståndet mellan utveckling och infrastruktur, DevOps. Många företag genomgår i dag en digital transformation och behöver därför utöka sina kompetenser inom IT-området.

– Generellt kan man säga att IT-verksamheten i en organisation blir mer och mer affärskritisk, allt fler blir beroende av att förstå hur IT är en del av hela företaget, säger David.

Egenskaperna som gynnar din IT-karriär

Även om lediga tjänster alltså kommer att finnas gör du rätt i att slipa på din ansökan. David vet vad han letar efter i CV:n och intervjusituationer. Förutom rätt kompetenser för tjänsten är det vissa egenskaper som bör lyftas fram.

– Eftersom IT är så föränderligt är en av de viktigaste egenskaperna att ha ett intresse för IT och teknik och en vilja att lära sig mer. Det vill jag se hos kandidaten när jag rekryterar. Det kan till exempel handla om att visa hobbyprojekt som man snickrat ihop hemma. Viktigt är också att kunna anpassa sig och vara följsam med tanke på hur mycket som händer inom IT-utvecklingen.

Den sista egenskapen är något av en klyscha i rekryteringssammanhang, men icke desto mindre sann.

– Allt mer arbete sker i team vilket gör att en god samarbetsförmåga är efterfrågat. Men samtidigt är det på ett sätt "lite fint" att vara nörd i IT-branschen. Att kunna arbeta självständigt och fokusera fullt ut på ett område, och därmed bli riktigt duktig på det, värdesätts också.

Kommentarer