Många arbetsgivare behöver tänka nytt för att locka ingenjörer

”Många arbetsgivare behöver tänka nytt för att locka ingenjörer”

2016-03-29

De gamla jättarna får hålla i hatten. För dagens ingenjörer är trivsel och arbetsuppgifter många gånger viktigare än att bara få arbeta på ett kreddigt företag.

Andreas Lifmark på Dfind Science & Engineering har ett tips till arbetsgivare på jakt efter ingenjörer:

- Tänk utanför boxen. En byggnadsingenjör inom fordonsindustrin kan vara en briljant idé!

Vad du gör blir viktigare än var du jobbar

Som konsultchef ansvarar Andreas Lifmark för ett antal konsulter som Dfind hyr ut till olika företag i Göteborgsregionen. Han är utvecklingsingenjör i grunden och kan konstatera att det blåser en ny vind genom ingenjörsskrået.

– När det gäller valet av arbetsgivare har vad:et blivit viktigare än var:et. Jag hade själv en trygg anställning på ett klassiskt ingenjörsföretag, dit studenter traditionellt har vallfärdat efter sina examen. Det var jätteskönt att ha en väletablerad arbetsgivare och bra lön och allt det där, men för mig var det viktigare med en annan sorts meningsfullhet och att få träffa många människor. Så jag sa upp mig och började här.

Han är medveten om att andra yrkesgrupper inte har det lika förspänt som ingenjörerna när det kommer till att kunna välja och vraka bland smäktande arbetsgivare.


Ingenjörerna gömmer sig för att inte bli nedringda

– Men så här blir det när det finns ett kraftigt underskott av talanger. Svenska företag stannar på riktigt av i sin tillväxt i dag eftersom de inte får fatt i rätt sorts kompetens. De är desperata. Jag känner till exempel flera ingenjörer inom samhällsbyggnad som har tagit bort sina Facebook- och LinkedIn-profiler bara för att de blev nedringda av arbetsgivare och rekryterare hela tiden. Och när det finns en sådan märkbar glapp mellan tillgång och efterfrågan får potentiella nya medarbetare  möjlighet att ställa högre krav på sina framtida arbetsplatser, säger Anders.

Svårare för arbetsgivare att leva på gamla meriter

Och det är inte alltid lätt att hänga med i den snabba utvecklingen. Gamla giganter – som historiskt sett fått in en stadig trave ansökningsbrev efter landets alla ingenjörsutbildningars slut varje år – har i många fall få se sig omsprungna av arbetsgivare som anpassat sig efter arbetsmarknaden och arbetstagarna.


– Det gäller inte bara att kunna erbjuda ett bra jobb och goda löneförmåner. Dagens medarbetare vill också känna att de har meningsfulla uppgifter. Och de vill ha friheten att lämna och hämta på dagis och att arbeta från sommarstugan. Som arbetsgivare måste du förmedla mer mjuka värden idag än vad man traditionellt har gjort hittills i den här branschen, säger Andreas och avslutar med ett sista tips till arbetsgivare som letar bristkompetenser:

– Vidga vyerna som arbetsgivare! Det viktigaste borde inte vara att hitta en kandidat med exakt rätt utbildning och exakt rätt bakgrund, utan att hitta en person som har förmågan att kunna lära sig göra jobbet. Fokusera på potentialen. En byggnadsingenjör inom fordonsindustrin kan vara en briljant idé!

Kommentarer