Så bygger du ett stort och effektivt nätverk

Så bygger du ett stort och effektivt nätverk

2017-08-25

Varför bör du göra skillnad på ditt digitala och ditt fysiska nätverk? Och vad är svaga och starka länkar? Nätverksexperten Fabian Åhlin förklarar.

80 procent av de tjänster som förmedlas i Sverige kommer aldrig ut på annons. De dolda jobben är idag de flesta jobben, och nätverket har blivit allt viktigare för såväl rekryterare som kandidater.

De stora sociala mediekanalerna, och kanske framförallt LinkedIn, har samtidigt möjliggjort en ny typ av nätverkande, som skiljer sig något från hur vi tidigare knöt kontakter i arbetslivet. Nätverksexperten Fabian Åhlin, Teamledare Talent Management på Dfind Finance, menar att vi nu bör göra skillnad på vårt fysiska nätverk och vårt digitala nätverk.

– Det fysiska nätverket består av alla de kontakter du faktiskt träffat och kan sägas vara ett mer traditionellt nätverk. De här människorna har du hälsat på, skakat hand med och tittat i ögonen, eller också har ni arbeta ihop eller känt varandra en längre tid. Det gör att du har ett konkret band till dem.

Skräddarsy ditt nätverk

Det digitala nätverket å andra sidan kan bli betydligt större och därmed fylla en annan funktion. På LinkedIn kan du utöka ditt nätverk med kontakter inom fält eller branscher där du sällan befinner dig fysiskt.

– Du vet kanske att du snart behöver en jurist, eller en ekonom, eller en fotograf, eller vad det nu kan vara. Att utöka det digitala nätverket på LinkedIn är betydligt enklare än att göra det på traditionell väg och för att utbyta tjänster med någon behöver man inte alltid ha träffats fysiskt. Här finns det alltså en möjlighet att skräddarsy nätverket så att det passar just dig, säger Fabian.

Sträva efter ett effektivt nätverk

De sociala mediekanalerna har inte bara möjliggjort ett större nätverk, utan framförallt ett effektivare nätverk. Ett effektivt nätverk är ett nätverk du kan använda och för att bygga ett sådant krävs noggrannhet och omsorgsfullhet, betonar Fabian.

– Jag har själv ett nätverk på LinkedIn som består av över 11 000 kontakter, men då ska man veta att 9000 av dem är ekonomer. Eftersom jag arbetar med rekrytering och uthyrning av ekonomikompetens, vet jag att när jag publicerar något i mitt flöde, som exempelvis en annons eller en artikel, är det relevant för de flesta i mitt nätverk. Jag får alltså en hög träffsäkerhet och kan använda mig av nätverket i mitt dagliga arbete.

Starka och svaga länkar

Två andra begrepp som hjälper dig att använda ditt nätverk är starka och svaga länkar. Hur stark en länk är beror på avståndet mellan dig och din kontakt. Exempel på starka länkar är en nära vän eller en tidigare arbetskamrat du jobbat med länge – de starka länkarna finner du alltså oftast i det fysiska nätverket.

En svag länk är i sin tur en mer avlägsen kontakt, någon du kanske bara träffat enstaka gånger eller som du kan komma i kontakt med genom någon av dina starka länkar, eller någon du lagt till i ditt digitala nätverk.

Svaga länkar viktiga när du söker jobb

Enligt Fabian är det bra att funderar över hur länkarna till kontakterna i nätverket ser ut, eftersom starka och svaga länkar är olika effektiva i olika sammanhang. Till exempel kan de svaga länkarna på ett sätt vara mer användbara när du söker jobb, säger han.

– Eftersom rekrytering bland nära vänner ibland är problematiskt kan du ha större möjligheter om du söker jobb hos en arbetsgivare som är en svag länk. Om en stark länk i ditt nätverk kan lägga ett gott ord för dig hos den arbetsgivaren, har den svaga länken plötsligt blivit väldigt stark.

De stora sociala medierna har möjliggjort ett nytt sätt att nätverka. Att förstå skillnaden i funktion mellan det digitala och det fysiska nätverket hjälper dig att bygga ett stort och effektivt kontaktnät, som du kan använda i såväl jobbsökandet som i ditt dagliga arbete. Och glöm inte att tänka långsiktigt, även de svaga länkarna kan vara användbara i framtiden.

Kommentarer