Ämne: Jämställdhet

×

Dfind IT, 2015-12-05

Fler kvinnor inom IT – hur når vi dit?

Hela 90 procent av de som utvecklar IT-teknik är män. För att ändra på det föreslår regeringens Digitaliseringskommission att kvinnor som söker in på vissa IT-utbildningar ska få sina lån för sex ...
Läs mer →